In 10 stappen geregeld!


1. Orienteer

 • Oriënteer op de website van buddii.nl en laat u inspireren.

2. segment

 • Kies uw segment & de bijbehorende pakket naar voorkeur.

3. contact

4. reactie

 • U krijgt een reactie met daarin een eventuele opdracht-bevestiging en een verdere start van communicatie.

5. afspraak

 • We bevestigen uw afspraak en aanmelding voor de genomen dienst.


6. uitvoering

 • We gaan een persoonlijke samenwerking tegemoet waar er ruimte is voor spontaniteit en eigen inbreng van ideeën. Particulieren dienen te betalen na afloop van de uitgevoerde dienst.

7. Galerij

 • Na de uitvoering krijgt u via e-mail een link en een persoonlijk wachtwoord toegestuurd met daarin uw foto's.

8. Bewerking

 • Maak een selectie op basis van vastgestelde aantal binnen uw pakket.
  Vervolgens worden deze volledig bewerkt.

9. Aflevering

 • U krijgt de vastgestelde aantal bewerkte foto's en
  eventuele nabestellingen volledig bewerkt via uw online galerij toegestuurd.

10. Factuur

 • De factuur wordt via email nagestuurd en deze dient u binnen het betalings-termijn te voldoen van 8 dagen na factuurdatum.

>>>