Disclaimer


Buddii.nl (KvK: 65835387), hierna te noemen Buddii |Fotografie, verleent u hierbij toegang tot https://www.buddii.nl (''de website'') en nodigt u uit het aangebodene te raadplegen. Buddii |Fotografie behoudt zich het recht op elk moment, de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarvoor aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
Buddii |Fotografie spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig of mogelijk onjuist is ingevoerd.
Specifiek voor de aangeboden diensten en andere informatie van Buddii |Fotografie op de website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Buddii |Fotografie. Voor op de website opgenomen hyperlinks oftewel hierna te noemen ''Linkpartners'' onderaan de pagina naar websites of diensten van derden kan Buddii |Fotografie ten alle tijden nimmer aansprakelijkheid aanvaarden. 

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Buddii |Fotografie. Kopiëren verspreiden en elk ander gebruik van dit content op de website van www.buddii.nl is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Buddii |Fotografie, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders is aangegeven.

Overig
Deze disclaimer kan periodiek gewijzigd worden. 


Over Buddii

Buddii Fotografie is gevestigd in Almere en is beschikbaar op elke locatie in Nederland.
Van Evenementen tot het fotograferen van portretten voor de particulier en de zakelijke klant. De focus ligt hierbij op het vastleggen van echte emoties, sfeeropnames en gevoel. Oftewel ''Capture the Perfect moment!''

 

Fotograaf

Contact

Bataviastraat 42
1335 WH Almere
Nederland

 

+31634042287
info@buddii.nl

 

KvK-nr: 65835387


 

© 2018, Buddii | Fotografie. Alle rechten voorbehouden.